Halep Keçisi yetiştiriciliği
Halep Keçisi satışları tıklayınız>>>

Kıl Keçisi Yetiştriciliği.
Keçilerin Kralı , Kıl Keçisidir.
tıklayınız>>>

Saanen Keçisi yetiştiriciliği
Saanen Keçisi satışları tıklayınız>>>

Kırmızı et sorununa çare: Boer keçileri!

Kırmızı et sorununa çare: Boer keçileri!

Kırmızı et sorununa çare: Boer keçileri!

Boer ırkı keçiler kolay yetiştirilmesiyle ilgi çekiyor. Et fiyatlarının tavana vurduğu bu dönemde en iyi yatırım "Boer Çiftlikleri" kurmak!

ÜLKEMİZDEKİ keçi popülâsyonunun yüzde 92'sini "kıl keçisi" oluşturuyor. Yöreye göre "karakeçi" adını da alan bu yerli ırk, Anadolu'nun coğrafi koşullarına adapte olmuş et ve süt verimi düşük bir tür. Yapısı gereği ormanlara büyük zarar veren kıl keçisinin özel koşullarda besihane yetiştiriciliği ise yapılmıyor.

Oysa keçi ırkları içinde yüksek verim sağlayan, besiciliğe elverişli bir et ırkı var. Et fiyatlarının çok arttığı günümüzde pratik yetiştiriciliğin et ırkı keçilerden sağlanabileceğini de bu işin uzmanları söylüyor. Sağlıklı beslenme için et tüketiminin devam etmesi gelecek kuşaklar açısından çok önemli. Kaliteli keçi eti yakın gelecekte çok itibar kazanacak.

ET VERİMİ EN YÜKSEK KEÇİ IRKI Keçi, genelde hemen her türden bitkiyi tüketen ve bulunduğu coğrafyaya kolay adapte olabilen bir hayvan. Bugün dünyada süt ırkı olarak İsviçre kökenli "saanen keçileri" ile et ırkı olarak Güney Afrika'da yetiştirilen "boer keçileri" dikkat çekiyor. "Boer" ırkı isminden de anlaşılacağı üzere bölgeye ilk olarak 1650'lerden itibaren Güney Afrika'ya yerleşen Hollandalılar tarafından getirilmiş.

Hayvanın menşei ise Yeni Zelanda. "Boer" Hollanda dilinde "çiftçi" demek. "Boer keçileri" yerli ırklarla melezlenerek bugünkü bilinen özelliklerini kazanmış. Irkın en önemli özelliği etinin lezzetli ve gevrek olması. Erkek boer'lerde 150 kiloya ulaşabilen canlı ağırlık, tüm popülasyonda ortalama 90 kilo civarında. İlk yılında 45 kiloya çıkan boer keçilerinin büyüme hızı da oldukça dikkat çekici.Boer keçileri bizim ağıl adını verdiğimiz kapalı mekânlara çok iyi uyum sağladığı gibi, tırmanıcı karakterde bir hayvan olmadığı için doğaya zarar vermiyor.

NEREDEYSE DANA ETİYLE AYNI Keçi ırkları içinde en kolay suni tohumlamanın yapıldığı bu hayvanların derileri de hayli değerli. Gurme uzmanlara göre boer keçilerinin eti koyun etinden çok dana etine benziyor. Üstelik kıl keçilerinde ve süt ırklarında görülen karakteristik "koku problemi" bu hayvanlarda yok. Karkas veriminin yüksekliğiyle de dikkat çeken türün ilginç özelliklerinden bir i de kafa yapısı. Küçük bir bizona benzeyen bu keçilere Amerika'da hem tip bezerliği, hem de et verimi açısından "küçük bizon" adı veriliyor.

Genelde tıknaz yapıda beyaz renkli bu hayvanların karakteristik niteliği boyun ve baş bölgelerinin kızıl renkte olması. Yılda iki kez doğum yapan hayvanlar melezlenme suretiyle yılda ortalama 3 yavru verebiliyor. İkiz yavrulama yeteneğinin en yüksek olduğu keçi grubu da yine bu hayvanlar. Yem açısından seçici olmayan bu keçilerin metabolizma yapıları her türlü besini sindirebilecek ve kolayca ete döndürebilecek nitelikte. Türkiye'de ziraat fakülteleri ve hayvancılık enstitülerinin hemen tümünde örnek tohumları olan keçilerin yetiştirilmesiyle ilgili ciddi kredi destekleri de var. Ayrıca bu keçilerle ilgili melezleme çalışmalarına da devam ediliyor.

KARKAS FİYATI ÇOK İYİ! Henüz çoğu yetiştirici tarafından tanınmayan boer keçilerinin bugünkü pazar değeri koyun eti karkas fiyatlarıyla aynı. Yapılan araştırmalara göre koyun dâhil, yetiştiriciliği en kolay küçükbaş hayvan türü yine boer keçileri. Hem sahil hem de yayla bölgelerinde yetiştirilebilen hayvanların kuraklığa dayanıklılığı koyun ırkından daha yüksek. Bu keçiler başarılı melezlemeyle kıl keçisinden dönüşümü başlatabilecek özelliklere de sahip. Kolay hastalanmıyor, zorlu iklim değişikliklerinden etkilenmiyor. Nispeten pahalı satılması nedeniyle girişimcilik açısından damızlık yetiştiriciliği de ilginç. Ancak bu konuda uzmanlaşmak ya da uzman kişilerle çalışmak gerekiyor.

Yapılan senaryo çalışmalarına göre (yavaş bir tempoda da olsa) boer yetiştiriciliğini yaygınlaştırmak, Türkiye'yi et ihracatçısı yapabilir. Halen Avustralya ve Yeni Zelanda bu işten büyük paralar kazanıyor. Ülkemizde halen 23 milyon koyun, 12 milyon sığır ve 12 milyon keçi bulunuyor. Boer yetiştiriciliğinin yaygınlaşması halinde koyun ve dana eti yerine keçi eti piyasada kabul görebilir. Bugün en sağlam yatırımlardan birinin boer keçisi yetiştirmek veya damızlık tesisi kurmak olduğu söyleniyor. Önemli olan, modern ağılların kurulması ve yeterli araziye sahip olunması. Yarı "entansif" (açık alanda) yetiştiricilik ise et kalitesinde önemli bir artış sağlıyor.

Nur Demirok-Para Dergi  alıntıdır.

 

Yazarın, Yapısı gereği ormanlara büyük zarar veren kıl keçisinin diye devam eden ,ifadesine katılmak mümkün değildir.Nur Beyin  Kıl Keçisi düşmanlığı yapanlardan epey etkilendiği görülmektedir.Tekrar ediyorum kıl keçisi makilik alanlarda çalı ve otlarla beslenir.Kıl keçisi 30 metrelik ağaçları yıkıp yemez.Kıl keçisi düşmanlığı yapmak her şeyden önce Yüce Yaratıcı Allah'a saygısızlıktır.Ülkeler dağlardaki vahşi hayvanları ve yılanları dahi koruma altına alırken bizdeki bu ön yargı niye ? Tarihin derinliğiden beri bize et ve süt veren, kıl çadırlarına sığındığımız ev bildiğimiz ve bize hayat bahşeden bu kara keçiye bu kin nefret niçin ? Çok sayıda yer ismimizi keçiyle başlamaktadır.Yine bazı yörük aşiretlerinin ismi keçi iken, kültürümüzün bir parcası olmuştur kıl keçisi. Yanlış propoğandaların zıddına Türk Çiftçi'ni Kıl Keçisi Yetiştiriçiliğine yatırım yapmaya davet ediyorum. Veteriner Hekim Cengiz Torun

 

 

Diğer Resimler
Facebookta Paylaş