Halep Keçisi yetiştiriciliği
Halep Keçisi satışları tıklayınız>>>

Kıl Keçisi Yetiştriciliği.
Keçilerin Kralı , Kıl Keçisidir.
tıklayınız>>>

Saanen Keçisi yetiştiriciliği
Saanen Keçisi satışları tıklayınız>>>

Saanen Keçisi Projesi

1.1. PROJENİN ADI VE KONUSU : Bitlis İli Güroymak ilçesinde Saanen keçiciliğini geliştirme Projesi
1.2. PROJENİN UYGULAMA YILI : 2006
1.3. PROJENİN KAPASİTESİ : 30 Aile X 10 Baş Saanen Keçisi + 1 Saanen Teke
1.4. PROJENİN UYGULAYICISI : Güroymak İlçe Tarım Müdürlüğü, Tarım Danışmanı (Ziraat Mühendisi)
1.5. PROJE TUTARI : 216.890,00 YTL.
1.6. FİNANSMAN DURUMU :
a) ÖZ KAYNAK : 42.890,00 YTL.
b) S.Y.D.T. FONU : 174.000,00 YTL.

2) PROJE KAPSAMINA GİRECEK KİŞİLERİN SEÇİMİ:
Küçükbaş hayvan yetiştiriciliği konusunda deneyime sahip keçiciliğine elverişli doğal meralar ve bu meralardan faydalanabilecek çiftçiler,keçi yetiştiriciliği tecrübesi,uygun ağıl şartları ve yem bitkileri ekilişleri gibi faktörler proje kapsamına girecek çiftçilerin seçiminde etkili olacaktır. Seçimi yapılan çiftçilerimize Tarım Danışmanı Ziraat Mühendisi tarafından koyun ve Keçicilik kursu düzenlenecektir.

3) ALT-PROJENİN UYGULAMA YERİ :
Bitlis Merkez Güroymak ilçesi

4) ALT-PROJENİN AMACI VE GEREKÇESİ :
İlimiz dağlık ve ortalama 2.000 m olan karasal sert bir iklime sahiptir. Geniş mera alanlarının varlığı ve diğer sektörlerin il ekonomisindeki payının az olması tarım işletmeleri içinde hayvancılığı ilçemiz ekonomisinde ön plana çıkarmaktadır.
İlçemiz arazi varlığının ile %66 ‘sını meralar oluşturmaktadır. Sanayiden çok tarıma dayalı bir ekonominin tarımda da hayvansal üretimin hakim olduğu ilçemizde en önemli istihdam kaynağı olarak hayvan yetiştiriciliği gelmektedir.

Çizelge:1. 2003 Yılı Sonu İtibariyle ilçemiz Küçükbaş Hayvan Sütü Üretimi
Baş Verim(Kg/Baş) Üretim Miktarı (Ton)
Sağılan Koyun 28.000 40 1.120
Sağılan Keçi 5.000 45 225
TOPLAM 33.000 – 1.345

İlçemizde Küçükbaş hayvan varlığı 89.200 baş civarında olup, son 5 yıllık verilere bakıldığında İlimizin geniş çayır-mera, zengin yem bitkileri ekiliş alanları dikkate alındığında küçükbaş hayvan yetiştiriciliğinin bugünkü rakamların çok üstünde olması gerekmektedir. Şu anda ilçemiz küçükbaş hayvan yetiştiriciliği %50 potansiyelinin altında seyretmektedir. Küçükbaş hayvan varlığında hem sayısal, hem de elde edilen ürünler bağlamında da bir azalma meydana gelmiştir.
Türk Saaneni’nin genel özellikleri:

• Kıl keçisinin yetiştirildiği koşullarda bu ırkın yetiştiriciliği kıl keçisine nazaran daha yüksek performans sağlanarak yapılabilmektedir. Zira bu ırk saf bir kültür ırkı olmayıp, bölge koşullarına adapte keçilerle bir kombinasyonun sonucu elde edilmiştir. Bu ırkın Ekstansif yetiştiricilik sistemlerinde de yetiştiriciliğinin yapılabiliyor olması, ırkın ne derecede başarı ile kullanıldığının önemli bir göstergesidir.

• Türk Saanen’i keçisi süt beyazı renkten krem beyaza dek değişen tonlarda beyaz rengin hâkim olduğu bir genotiptir. Melezlerde nadir de olsa gri-beyaz tonda alaca formlar da gözlenebilmektedir. Ayrıca melezlerin bir kısmında but çevresinde ve meme etrafında uzun kılların kapladığı bir alanı görmek mümkündür. Irkın temel karakteristiklerinden birisi kulak yapısıdır. Kulaklar kısa, dik ve oldukça hareketlidirler. Kıl ve maltız keçilerinin aksine bu ırkta kıl uzunluğu oldukça kısa ve parlaktır. Deri esnek ve yumuşak olup sütçü bir yapıyı temsil eden niteliktedir. Vücut narin, dişilik özelliklerini gösterir tipte, boyun ince ve uzun, baş narin ve göğüs kafesi geniş ve sağlam yapıdadır. Sağrı eğimi çok düşük olmayıp hafif eğimdedir. Erkek ve dişiler boynuzlu veya boynuzsuz olabilecekleri gibi küpeli veya küpesiz de olabilirler. Uysal olan bu ırktan keçilerin yönetimi kolay olup sürü halinde veya bireysel yetiştirmeye uygun hayvanlardır.

• Sahip olduğu vücut komformasyon özellikleri kıl keçisine nazaran daha iyi bir otlama ve dolaşma yeteneği fırsatı sağlamaktadır. Zira bu ırkın cidago yüksekliği (72 cm) biraz daha yüksek ve meme yapısı, maltız keçilerinin sarkık olan yapısının aksine karına doğru genişleyen, güçlü bağlantıları olan ve meme başları kısmen daha kısa yapıda olan bir formdadır. Bu özellikler ırka çalı vb yerlerde memenin daha az zarar görmesine (yaralanma, çalı çırpıya takılma v.b.) ve makineli sağıma uygunluk açısından üstünlük sağladığından işgücü ve zaman kazandırmanın yanı sıra daha uzun bir süre damızlıkta kalma şansı tanıması bakımından önemli avantajlar sağlamaktadır.

• Türk Saanen’inin döl verimi yüksek olup ilkine tekeye verilme yaşları oldukça erkendir. Üvecik Araştırma ve Uygulama Biriminde yetiştirilen ergin keçilerde ortalama oğlak oranı 1.6 olup bu oran ilkine doğum yapanlarda 1 düzeyindedir. Yine bu merkezde başlatılan bir uygulama ile dişi çebiçler yaklaşık 6–8 aylık yaşa ulaştıklarında tekeye verilmektedirler. Bu uygulama ile yetiştiricilik açısından ekonomik ve yetiştirme hedefli önemli kazanımlar beklenmektedir.

• Türk Saaneni keçilerinin süt verimleri ortalama 500 kg/laktasyon düzeyinde olup bu değerlere yetiştirici koşullarında rahatlıkla ulaşılabilmektedir. Bakım şartlarının iyileştirilmesi ile aynı sürüde 800 kg’a kadar süt üreten hayvanlara rastlanabilmektedir.

• Orman, makilik alan ve çalı yoğun otlaklarda kıl keçisinden yararlanma yeteneğinde olmasının yanı sıra bu ırkın nicel olarak daha az yetiştirilmesi ve sahip olduğu tahmin edilen daha az tahrip edici otlama tarzı ile bu alanlarda daha az tahribat yarattığı düşünülmektedir. Ayrıca bu ırk yerli keçi ırklarına göre daha az hareketli olup entansif yetiştirme koşullarına daha uyumludur.

• Türk Saaneni keçilerde tespit edilen bazı biyolojik özellikler aşağıdaki çizelgede özetlenmiştir.

Çizelge 2. Türk Saanen’i keçilere ait bazı özellikler

Ortalama Oğlak Doğum Ağırlığı 3580 gr
Doğumda Göğüs Çevresi 37 cm
Sütten Kesim Yaşı 45 gün
Sütten Kesim Ağırlığı 14 kg
Ergin Keçi Ağırlığı 60 kg
Ergin Teke Ağırlığı 75 kg
Ergin Keçi Cidago Yüksekliği 72 cm
Ergin Teke Cidago Yüksekliği 84 cm
İlkine Tekeye Verilme Yaşı 7–8 ay
Keçi Başına Düşen Oğlak Sayısı (Oğlak Oranı) 1.6
Laktasyon Süresi 280 gün
Laktasyon Süt Verimi 500-650kg
0–2 Aylık Dönemdeki Ölüm Oranı %5–6
Sütün Yağ İçeriği %3,49
Sütün Kuru Madde Düzeyi %9,65
Sütün Özgül Ağırlığı 1,028

Bu proje küçükbaş hayvan yetiştiriciliğinin geliştirilmesi ve atıl durumdaki işletmeleri sosyal riski azaltmak ve finansman sağlamak amacıyla hazırlanmıştır. Proje ile küçükbaş hayvan yetiştiriciliği ilimizde hak ettiği yeri alacak, yıllardır atıl durumdaki ağıllar ile kullanılmayan çayır-mera ve tarım arazileri yeniden kullanılmaya başlanacak ve şuanda şehirde ve köyünde işsiz olarak bulunan ve geçim sıkıntısı çekmekte olan çiftçiler yeniden üretime başlayarak hem aile ekonomilerine hem de yöre ve ülke ekonomisine büyük katkılar sağlayacaklardır.

SAANEN IRKI;
Saanen keçisi İsviçre’de elde edilmiş ve dünya’da birçok ülkede, yerli kaçileri süt verimi ve döl verimi bakımından geliştirmek amacıyla hızla yayılmış değerli bir ırktır. Saanen ırkı, kirli beyaz ve krem renginde, kısa tüylü ve boynuzsuzdur. Derisi ince, elastiki ve pembe renklidir. Kılları kısa, parlak ve sıktır. Tekelerde sakal gelişmiştir. Dişilerde genel olarak gerdanda tek veya çift küpe bulunur. Dişilerde baş zarif, gözler büyük ve parlak, kulak ince ve hafif sarkık veya diktir. Vücut yapısı derin uzun ve arkaya doğru geniş olup, boyun ince ve uzundur. Meme süt yönüne uygun olarak iyi gelişmiş olup, karın altına ve arka bacaklara doğru yayılmıştır. Sağlam kemik yapılı ve duruşu mumtazam olan Saanen keçileri, değişik çevre şartlarına iyi adapte olduklarından, dünyanın bir çok köşesinde yetiştirilebilmektedir. Saanen keçisi, sütçü ırklar arasında en erken gelişen bir tiptir ve ırk karakterlerini döllerine geçirme bakımından da üstündürler. Yapılan melezlerden anlaşılmıştır ki, Saanen ırkının beyaz rengi diğer renklere baskındır. Bu ırkta süt verimi en başta gelen özelliktir. İyi bakım – besleme şartlarında ve küçük sürülerde ortalama laktasyon verimi 800 – 900 kg etrafında olup 1500-2000 kg’a çıktığı görülmüştür. Sütte yağ oranı %3 –4’dür. Bu ırkta döl verimi de yüksektir, her doğuma ortalama 1.7 – 1.9 yavru düşer. Bir doğumda 3 – 4 yavru hatta 5 yavru elde edildiği görülür. Türkiye’de Saanen yetiştiriciliği üzerinde yapılan çalışmalarda, memleketimizde bu ırkın başarı ile yetiştirilebileceği ve özellikle iklim koşullarının Saanen için uygun olan bölgelerde çok iyi sonuçlar alındığı ortaya konmuştur. Bununla birlikte , ilk kademede melez yetiştirmeye önem vermek yerinde olur.

5) ALT-PROJENİN ÜRÜN ÇEŞİTLERİ VE MİKTARI :

a) Yavru Geliri : . Bu ırkta döl verimi de yüksektir, her doğuma ortalama 1.7 – 1.9 yavru düşer. Bir doğumda 3 – 4 yavru hatta 5 yavru elde edildiği görülür. (Dişi yavrular damızlık olarak sürüde bırakılarak sürü büyütülecek, erkekler ise 1 yaşına kadar besiye tabi tutularak pazara sunulacaktır)
b) Süt Geliri : . Bu ırkta süt verimi en başta gelen özelliktir. İyi bakım – besleme şartlarında ve küçük sürülerde ortalama laktasyon verimi 800 – 900 kg etrafında olup 1500-2000 kg’a çıktığı görülmüştür. Sütte yağ oranı %3 –4’dür.
.

6) ALT-PROJENİN UYGULAMA AŞAMALARI :

a) Hayvan Dağıtımı : Yoksul ve ihtiyacı olan çiftçi ailelerine 10 + 1 baş saanen keçi dağıtımı (nakliye ve sigorta giderleri dahil) yapılacaktır. Hayvan dağıtımı projenin ilk başlangıcında 2006 yılı içinde 1 kez uygulanacaktır. Devlet Katkısı + Çiftçi Özkaynak Katkısı olarak karşılanacaktır.

b) Ağıl Bakım ve Onarım Gid. (Ort.) :
Ağıl bakım ve onarımı hayvan alımına hak kazanan çiftçiler tarafından 2.etap olarak tadilat yaptırılacaktır. Protokole uymayan çiftçilerin ise proje destekleme hakedişi iptal edilecektir. Çiftçi Özkaynak Katkısı olarak çiftçi tarafından karşılanacaktır.

c) Bakım ve İşçilik Giderleri : İşçilik giderleri aile işgücünden yararlanılacağı için hesaplamalara dahil edilmeyecektir. Yılı içerisinde günlük ve sürekli olarak çiftçi ve ailesi tarafından gerçekleştirilecektir. Çiftçi özkaynak katkısı olarak çiftçi tarafından karşılanacaktır.

d) Yıllık Besleme Giderleri :
Yılı içerisinde günlük ve sürekli olarak çiftçi ve ailesi tarafından karşılanacaktır. Çiftçi özkaynak katkısı olarak çiftçi tarafından karşılanacaktır.

7) ALT-PROJENİN GELİR-GİDER ANALİZİ :

7.4. GELİR GİDER ÇİZELGESİ

Gelirler ve Giderler (TL)
İşletme Gelirleri 474.750,00 YTL
İşletme Giderleri 216.890,00 YTL
Net Kâr 257.860,00 YTL
Amortismanlar 18.900,00 YTL
Kullanılabilir Fonlar (Net Kâr+Amortismanlar) 276.760,00 YTL
Toplam Sermaye 216.890,00 YTL

7.5. MALİ RANTABİLİTE:
Mali rantabilite = (Net Kâr / İşletme Giderleri ) x 100 = (257.860,00 YTL/ 216.890,00 YTL) x 100
= % 118
Mali rantabilite reel faiz oranının çok üzerinde olduğu için oldukça kârlıdır.

 ALT-PROJENİN SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞİNE AİT DEĞERLENDİRMELER:
Söz konusu projenin geniş çaplı uygulanması ile çiftçilerde sürü büyütme ve gelir elde imkanını sağlatacaktır. Çiftçilerin teknik yetiştiricilik ve üretim koşullarını da yerine getirmeleri durumunda proje hedefine ulaşarak gelen yıllarda ek bir desteklemeye gerek kalmayacaktır. Böylece proje süreklilik kazanmış olacaktır.
Proje istihdam yaratarak, hem yöremiz insanlarının çalışarak gelir kazanma ve üretim yaparak hem kendi aile bütçelerine hem de ülke ekonomisine önemli derecede katkı sağlamaları sağlanmış olacaktır. Yine projeye çiftçilerinde özkaynak katkısı yolu ile iştirakleri projeyi sahiplenmelerinde önemli bir araç oluşturacaktır.
Çiftçilerin eğitimi ile teknik hizmetlerin çiftçiye ulaştırılması ve projenin takibi Tarım İl ve İlçe Müdürlüğü ve Tarım Danışmanı tarafından sağlanacaktır.

9) ALT-PROJENİN EKLERİ:
Projenin yürütümü ve takibi Tarım İl ve ilçe Müdürlüğü Proje İstatistik Şube Müdürlüğü ve tarım danışmanı tarafından yapılacaktır.
Yine hak sahiplerinin belirlenmesi çalışmaları; mevcut ahırında tadilat yapmayı kabul eden ve yem bitkileri ekilişi yapan veya yapabilecek olan çiftçilerden, yoksul ve proje desteklemesine gerçekten ihtiyacı olan eğitimden geçmeyi kabul eden ve başarılı olan çiftçiler arasından Tarım İl Müdürlüğü Proje İstatistik Şube Müdürlüğü ve Tarım Danışmanı tarafından yapılacaktır.

Alternatif Yaşam
Incoming search terms for the article:
¦sanem keçisi özellikleri
¦keçi ağılı planı
¦¦saanen keçi yetiştiriciliği devlet desteği
¦saanen keÇİ yetiştiriciliği vİdeo
¦sanem keçisi bakımı
¦saanen keçisi devlet desteği
¦sena kecısı uretımı
¦saanen keçisi destek programı
¦keçi yetiştiriciliği projesi
Related posts
¦DEMİR VE BETON İŞVERENE,DİĞER TÜM MALZEMELER YÜKLENİCİYE AİT GÖTÜRÜ USUL KABA İMŞAAT YAPIM İŞİ SÖZLEŞMESİ (TEKLİF ÖRNEĞİ) (0)
¦BİRİM FİAT USULUNE GÖRE, KALIP DEMİR BETON İŞÇİLİĞİ YAPIM SÖZLEŞMESİ ÖRNEĞİ (0)
¦Yalıtım Nasıl Yapılır ? (1)
¦Saanen Keçisi (0)
¦Renovasyon projesi kapsamında,size hiç bedel ödetmeden, eski evinizi yıkıp yenisini yapıyoruz (0)
.· · 0h · 1 · 2010 yılı saanen keçisi fiyatları · 280 metre karelik bir temele kaç ton demir gider · 30 başlık saanen keçisi projesi · 30*10 1 adet saanen keçisi projesi · 3a · 4 yavru doğuran keçiler · 5 tane saanen kecisinin maliyeti · 50 baş proje · 8 · 8 kğ süt veren sanem keçisi · 95 metre kare eve kaç kilo demir gider · Adi · ankara sanen · ankara sanen sut kecisi · ankara tarım il müdürlügünde satılık sanen keçiler · Arazi · B0 · bir insaatın metre karesine düşen inşaat maliyetleri · bir keçinin günlük yem maliyeti · bir metrekareye kaç kg demir gider · bireysel keçı yetiştiriciliği devlet desteği · Bitlis Ili · C3 · C4 · ÇANAKKALE SANEM KEÇİLERİ · Daha · damizlik kilkeci fiyatinedir · desteklemeprojesıkeçi · devlet destek hayvancılık keçi · devletin hayvan yetiştiriciliğine katkısı · entansif koyun projesi · Finansman · Gerek · Hakim · hareketli hayvanlar · hayvan ağılı · hayvan yeti · Istihdam · isvicre ve türkiye arasindaki saanen keci protokol · Kaba · kaliteli saanen keçi nerden bulunur · kapı üretimi proje özeti · Karasal · ke · keçi ağılı ekipmanları · keçi ağılı planı · keci agılı projesi · keçi besi projesi nasıl hazırlanır · keçi besleme maliyet · keçi doğumu izle · keçi en fazla kaç yavru doğurur · keçi günlük yem · keçi kaç günde doğurur · keçi kaç kez yavrular · keçi nasıl doğurur · keçi proje örnekleri · keçi projeleri · keçi sütü · keçi ve koyun melezi varmı satılık · keçi yavrusunun bakımı · keçi yetiştiriciliği projesi · keçi yılda kaç kere doğum yapar · keçi yılda kaç kere yavrular · keçiler 4 yavru yapan kişileri · keçiler yılda kaç kez yavrular süt verimleri nasıldır · keçilerin yem maliyeti · kecinin bir günlük yem maliyeti · keçinin memesini sağan kadın video · keçinin vücut yapısı · keçisakalından kılozet takımları · kıl keçisi nerde bulunur · kilkeci fiyatlari · Konutlarda işçilik giderleri · koyun ağıl orneklerı · koyun ağılı projesi · koyun kac tane dogurur · koyun keçi yavrusu fiyatları · koyunlar kaç aylıkken doğururlar · koyunlar senede kaç kez doğurur · küçükbaş hayvan projeleri · küçükbaş hayvan sahım ünite maliyeti · küpeli keçiler nerde satılır · malta ke · malta keçisi fiyat listesi · malta keçisi özellikleri · malta kecisi satılık · malta ve sanem keçileri hakkında bilgi · maltız keçisi · maltız keçisi devlet destegi · maltız keçisi nerde satılşır · maltız keçisinin bakımı · malya koyun kaç kilo olur · meme g · metre kareye düşen küçük keçi sayısı · modern ağıl projesi · modern küçükbaş agılı · modifiyeli bmw x30 · örnek keçi ağılı · prefabrik ağıl · PREFABRİK AĞILLAR · prefabrik DOL · prefabrik hayvan ağılı · prefabrik konut amortisman · Proje · projenin amacı · saanem ağılı · saanem kec · saanen · saanen ağıl · saanen bakımı maliyeti · saanen destekleme · saanen doğum çizelgesi · saanen kaç kilo yem yer · saanen kaç yavru · SAANEN KARLILIK ORANI · saanen keçi 1 yıllık bakım gideri · Saanen keçi ağılı projesi · SAANEN KEÇİ BESLEME · saanen keçi projesi · saanen keçi projesi nasıl yapılır · saanen keçi sütü ankara satış yerleri · saanen keçi sütü kilosu kaç lira · saanen keçi yavruları · SAANEN KEÇİ YEM RASYOSU · saanen keçi yetiştiriciliği devlet desteği · saanen keçi yetiştiriciliği maliyeti · Saanen Keçi Yetiştiriciliği Projesi · SAANEN KEÇİ yetiştiriciliği VİDEO · saanen keçi yetiştiriçiliği video izle · saanen keçi yetiştiriciliğinde iklim koşulları · saanen keçi yılda kaç ton süt verir · saanen keçiciliğinin getirisi nasıl · saanen keçilerin en çok yetiştirildiği yerler · saanen keçisi · saanen keçisi ağıl projesi · saanen keçisi bir yaşında kaç kilo olur · saanen keçisi destek programı · saanen keçisi devlet desteği · saanen kecisi doğumu · saanen keçisi kac derecede yetiştirilir? · saanen keçisi kaç kilo süt verir · saanen keçisi kaç yavru yapar · saanen keçisi ne zaman doğurur · saanen kecısı nerde satılır · saanen keçisi nerde satılıyor · saanen keçisi proje örnekleri hayvancılık · saanen keçisi projesi · saanen keçisi satılık sivas · saanen keçisi senede kaç kere yavrular · saanen keçisi senede kaç kez yavrular · saanen keçisi sivas fiyatları · saanen kecisi vieo izle · saanen keçisi yem maliyeti · saanen keçisinin doğumunu izle · saanen keçisinin gümlük süt oranları · saanen projesi · saanen saanen keçi en yeni projeleri · saanen yılda kaç defa doğurur · saanen yılda kaç tane doğurur · saanen yıllık besleme gideri · saanenkeçi bu gunku satış fıatları · saf saanen satılık · sağan keçisi · sagılan dişi keçi · sağmal keçi planlama · sananen keçisi nerde satılıyor · saneen keçisi besleme · saneen keçisi iklim şartları · sanem ke · sanem keçi destekleri · sanem keçi fiyatları · sanem keçi proje · sanem kecileri · sanem keçinin bakımı · sanem keçisi bakımı · sanem keçisi besleme · sanem keçisi destekleme · sanem keçisi kaç tane yavrular · sanem keçisi özellikleri · sanem keçisi satılık · sanem keçisi satılık oglak · sanem keçisi SÜT ORANI · sanem keçisi yavrusu · sanem keçisi yetiştiriciliği · sanem keçisinde en iyı ırk · sanem keçisinin özellikleri · sanen keçi kaç lira · sanen keci sivas · sanen keçi yavrusu satılık · sanen keçisinin doğum videosu · sanen süt keçisi vidyo izle · sannen keçi sivas · sannen keçileri videosu · Sannen Keçisi · sat · SATILIK 9 AY SAGILAN KEÇİ · satılık malta keçi · SATILIK MALTA KEÇİSİ · satılık maltız keçi · satılık sanem kecileri · satılık sanen kecisi türkiye geneli · satılıok saanen keçi yavrusu · SEANEN KEÇİSİ PROJESİ · sena keçileri fiyatı · sena keçisi doğuma oranları · sena keçisi nerde buluruz · sena keçisi projesi · sena kecısı uretımı · senede dört yavru veren keçi · site:www rivasec com Satilik saanen · sivas malta keçisi videoları · sivas saanen keçi fiyatları · sivas zara saanen keçileri · sosyal riski azaltma projesi saanen keçi örneği · süt keçisi ağılı projesi · süt keçisi devlet desteği · süt kecisi nerden bulurum · tarımsal projeleri · Teke · türk malı ailesi keçileri · türkiyede en modern hayvan yetiştiriciliği yapan işletmeler · tüylü kadın videoları · ucuz ağıl malzemeleri · Ytl · zara ke · zara keçi videoları · Ziraat

Alıntıdır.

Facebookta Paylaş