Halep Keçisi yetiştiriciliği
Halep Keçisi satışları tıklayınız>>>

Kıl Keçisi Yetiştriciliği.
Keçilerin Kralı , Kıl Keçisidir.
tıklayınız>>>

Saanen Keçisi yetiştiriciliği
Saanen Keçisi satışları tıklayınız>>>

Yonca Tohumu

Yoncanın su isteği

Yonca köklerinin toprağın derinlerine inmesi nedeniyle genel olarak kurağa dayanıklıdır. Ancak bir yıl içinde birden çok sayıda biçilmesi ve biçimden sonra zengin bir yeşil aksam oluşturması istendiğinden, diğer kültür bitkilerine oranla suya gereksinimi yüksektir. pek çok bitkinin aksine yonca ; en hızlı geliştiği ilkbahar döneminde atmosfer nemi ve sıçaklığa bağlı olarak daha az su tüketmekte, vejetasyon süresinin sonlarına doğru ise suya daha çok istek duymaktadır.

Yonca ; 1kg kuru madde oluşumu için mevsimin ilk yarısında ortalama 598 litre, mevsimin ikinci yarısında ise 1035 litre, bir vejetasyon dönemi ortalaması olarak da 800 litre su tüketmektedir.
Yonca ekim yılında, henüz köklerini yeterli derinliğe indiremediği için kurağa pek dayanıklı değildir. Kurağa dayanma 2. ve 3. yaşında başlar. Yine de iyi bir için bir kaç haftadan fazla susuz kalmamalıdır. Çok uzun olmamak üzere kurak koşullarda kalan yonca, yaşamını yitirmez ancak, gelişmesini durdurur. Gerekli suyu bulduğunda yonca gelişmeye devam eder.


Yoncanın kuraklığa dayanabilmesi; yonca tohumu çeşit özelliğine, yaşına, taban suyunun derinliğine ve toprağın geçirgenliğine yakından bağlıdır.


Yoncanın sıcaklık isteği
Yoncanın sıçaklık isteği çeşitlerine göre farklılık gösterir. Değişik iklim ve toprak koşullarına uyabilen yonca optimum gelişmesi için çok fazlası çaklık toplamına gereksinim duymaktadır. Örneğin yoncadan 1 biçim alabilmek için gece gündüz sıçaklık toplamı 850 santigrat derece olmalıdır. Bu nedenle yaygın yoncanın sıçak iklim çeşitleri daha çok  bağ ve mısır iklimi bölgelerinde yaygınlaşmıştır. Kuzey Amerika, Kanada ve Kuzey Rusya koşullarında çok soğuk iklimlere adapte olan soğuk iklim yoncaları başarıyla kültüre alınmaktadır.


Optimumun üzerindeki sıçağa ve soğuğa karşı dayanılıkta yoncanın yaşıda etkili olmakta, yonca yaşlandıkca direnci artmaktadır. Buna karşılık, genç bitkiler ve sürgünler gerek aşırı sıçaklık ve gerekse dona karşı duyarlı ve dirençsizdir.

Yoncanın toprak isteği

Yonca ağır topraklardan kumlu topraklara kadar her tip toprakda yetişmesine karşın, kireçce zengin tınlı-kumlu, kumlu-tınlı yapıda yeterince nemi bulunan topraklarda çok başarılı olmakta ve bu toprak özelliklerinin köklerine ulaşabileceği toprak derinliğinde de bulunması gerekmektedir. Yonca tarlalarında taban suyu en çok 1.5-2 m yükseklikte bulunmalı ve durgun olmamalıdır. Taban suyunun oksijence zengin ve hareketli olması halinde bu düzey 1 m ye de yükselebilmektedir.


Toprağın kireç içeriği başlangıç gelişmesinde önemlidir. Yonca daha sonraki dönemlerde kökleri ile toprak derinliğinden kireci alabilir.Yonca için kireç, besin maddesi olmaktan çok toprağın pH derecesini düzenleyen bir etmendir.Yonca yem bitkisinin iyi bir biçimde gelişebilmesi toprağın pH nın 6.5 ten yüksek olması gerekmektedir. 

 

Yonca Tohumu - Medicago Sativa

Yonca tohumu,ülkemizde en yaygın ekilen yem bitkisidir.Yonca 5-7 yıl gibi uzun ömürlü bir kaba yemdir.

Yonca yetiştiriçiliği yonca tohumu çeşitleri:Sahil yoncası,kayseri yoncası,peru yoncası,alfalfa yonca tohumu

Yonca tohumundan dekera 4-5 kg. ekilir.

Yonca kuru ot balyası hayvan yetiştiriçileri tarafından yoğun rağbet görmektedir.

Yonca tohumu fiyatları son yıllardaki kabayem açığına bağlı olarak yükselmektedir.

Yonca sulama sistemleri:Yağmurlama,salma sulama ve damla sulama şeklinde yonca ekimi yapılan tarla sulanır.

Yonca tohumu çeşitlerine köklendirme hormonu kullanılabilinir.

Satılık yonca tohumlarımızı uygun fiyata Satmaktayız.Yonca tohumu fiatları,yonca tohumu çeşitlerine göre değikenlik arzetmektedir.

Yonca tohumları:Yonca tohumu kayseri,yonca tohumu sahil,yonca tohumu fiyatları:7 tl - 15 tl arasında yonca tohumu çeşitlerini değişik fiyat aralığında satmaktayız.

Yonca kuru ot balyası üretimi İçanadolu Bölgesinde yoğunlaşmıştır.Yonca yetiştiriçiliği kaba yem açığının kapatılması niçin çok önemlidir.

Torunoğlu Tohumculuk sertifikalı yonca tohumu sipariş hattı: 0322 2398808       0555 9975075     0532 2664041

www.yoncatohumu.org   www.yoncatohumu.net

Facebookta Paylaş