24/08/2021
1502

Kışlık Yem Bitkileri

 

Yem bitkileri hayvan beslemenin en önemli ürünlerindendir. Ülkemizde genellikle hayvan beslemede fabrika yemleri, anız ve saman gibi düşük kaliteli ürünler kullanılmaktadır. Yem bitkileri hayvan yetiştiriciliğinde hem hayvanların sağlıklı gelişmesi hem de ekonomik yönden hayvan yetiştiricilerini rahatlatacaktır.

Yem bitkilerinin hayvan beslemenin dışında toprakları erozyona karşı korumada büyük bir etmeni vardır. Toprak yüzeyini yeşil aksamlarıyla kökleri yayılmasıyla da toprakları tutarak erozyonla mücadelede büyük bir etmenleri vardır. Ülkemizin arazileri dağlık ve engebeli olduğu için özellikle çayır mera ekimi erozyondan koruma için çok önemli bir etmen olacaktır. 

 Yem bitkileri yetişme sıcaklıklarına göre kışlık yem bitkileri, yazlık yem bitkileri olarak ayırırız.

Şimdi kışlık yem bitkileri incelersek;

  • Çayır mera yem bitkileri 

  • Ryegrass ( LOLİUM MULTIFLORUM )-süt otu 

  • 5’Lİ MİX karışım 

 

ÇAYIR MERA

RYEGRASS SÜT  OTU

5'Lİ MİX

Çayır mera yem bitkisi çok yıllık yem bitkisidir.

Ryegrass tek yıllık yem bitkisidir.

5’li mix tek yıllık yem bitkisidir.

Çayır mera yem bitkisi otlatma için uygundur.

Ryegrass süt otu yem bitkisi otlatılma için uygundur.

5’li mix yem bitkisi otlatılma için uygun değildir.

Çayır mera tohumlarının ekim derinliği 1-2 cm derinliğidir.

Ryegrass süt otu tohumu ekimi 1 -2 cm derinliğinde ekimi yapılır.

5’li mix tohum ekimi 1-2 cm derinliğidir.

Çayır mera alanları 8 farklı tohum karıştırılarak elde edilir.

Ryegras bitkisi tek tohumdur.

5’li mix tohumu 5 farklı tohumdan elde edilen bitkidir.

Çayır mera dekara 6 kg ekilir.

Ryegrass süt otu tohumu dekara 5 kg ekilir.

5’li mix tohumu dekara 15 kg ekimi yapılır.

Ekimden sonra ve biçimlerinden sonra bitkileri geliştirmek ve kendini toparlamak için bitki besleme grupları ile destekleme yapılması lazım.

Ryegrass süt otu tohumu bitkisini azot ile besleme yapılır ise proteince daha da zenginleşir.

5 ‘li mix ekimden sonra desteklenmesi için bitki besleme grubu gerekmektedir.

Çayır mera da otlatılma yapılırken çamurlu arazilerde otlatılma yapılmaz. Arazi ikiye bölünerek otlatma gerçekleşir.

Ryegrass otlatılmasında arazi ikiye bölünerek otlatılır. Bir taraf otlatırken diğer taraf sulanarak beklenir. Kuru ot ve silaj olarak da hayvanlar beslenir.

5’li mix hayvanlar otlatılmaz. Silaj ve kuru ot olarak hayvanlar beslenir.

 Kışlık yem bitkilerinin tohumu alınırken en çok OECD belgeli ve Sertifikalı olmasına dikkat edilmesi gerekmektedir. Belgeli olmayan tohumlar orijinal tohum olmaz sağlıklı tohum olmayan tohumlar yetişse bile yeteri kadar besleyici değildir.