16/09/2022
1172

Mera Karışımı

Mera karışımı tohumları iki ana yem bitkisi tohumundan oluşmaktadır. Birinci grupta baklagil karışımı yem bitkileri vardır. İkinci grupta buğdaygil karışımı yem bitkileri vardır. Hem buğdaygil hem baklagil yem bitkisi karışımları bir araya geldiğinde hem protein yönünden hem enerji yönünden hem de vitamin mineral yönünden mükemmel besin ihtiva eden bir yapı ortaya çıkmaktadır.

Mera karışımı tohumlarını Türkiye’ye ilk kez 1999 yılında ticari olarak Torunoğlu Tohumculuk icat edip kazandırmıştır. Tüm ülke geneline mera karışım tohumlarından yüzbinlerce dekar ektirerek Türk çiftçisinin Türk hayvancısının istifadesine kullanımına sunulmuştur.

Mera karışımı yem bitkilerini hayvanlar severek iştahla tüketirler. Mera karışımı yem bitkileri hem biçime hem otlatmaya uygundur. Basılmaya ve çiğnenmeye son derece dayanıklıdır. Mera karışımları küçükbaş otlayacaksa ilkine biçmeye lüzum yoktur. Büyükbaş otlayacaksa birkaç kez ilkine biçip bitkinin köklenmesini beklemek çok daha doğru olacaktır. Bu şekilde yapılırsa meralar uzun yıllar dayanabilir. Çok daha uzun ömürlü olurlar. Bizim kurdurduğumuz meralar şuanki bilgilerimize göre 22 yıla kadar uygun bakım besleme koşullarında dayanabildiğini gördük.

Yapay merada koyunculuk kolay yapılabilen bir hayvancılık iş koludur. Yapay mera arazisi ikiye bölünür. Koyunlar 20 gün bir tarafta 20 gün diğer tarafta dönüşümlü olarak uzun yıllar otlayabilirler. Yapay mera koyunculuğun masrafsız yapılmasına ortam hazırlar. Koyunlar sağlıklı ve dengeli beslenirler yapay merada.

Mera karışımları en iyi geçiş iklimlerinde ve sert iklim bölgelerimizde netice vermektedir. Mera karışım yem bitkileri dondan, soğuktan etkilenmez. Çok yıllıktır. Uzun ömürlüdür. Hayvanlarda mükemmel derecede süt ve besi artışı sağlar. At yetiştiricileri için de mera karışımı ekilmesi bir zorunluluktur. Atlar kaliteli mera otlarına ihtiyaç duyar. Atların sağlıklı beslenmeleri ve yarışlarda iyi performans ortaya koyabilmeleri için yapay mera karışımları ekmek doğru bir tercihtir.

Hayvancıları masrafsız hayvancılık yapabilmeleri için en az 1 inek için 1 dekar, 10 koyun keçi için 1 dekar, 10 inek için 10 dekar, 100 koyun keçi için 10 dekar mera karışımı kurmaları tavsiye edilir.

Mera karışımımız içerisinde çok sayıda yem bitkisi tohumu vardır. Hayvanların hiç yemsiz beslenmelerini sağlayacak kadar mükemmel besin ihtiva etmektedir. Yapay çayır merada hayvanlar hiç yem vermeden mera bitkileriyle otlayarak hayatlarını devam ettirebilirler.

Tüm dünyada yapay mera karışımları çok tercih edilmektedir. Yem maliyetlerini ortadan kaldırmanın başka çaresi yoktur. Bizim hayvancılığımızda şaha kaldıracak yegane yem bitkisi mera karışımı yem bitkileridir.

Suni mera karışımı (yapay mera karışımı) tohumlarını en kaliteli şekilde uygun fiyatlı olarak firmamız satmaktadır. Torunoğlu Tohumculukla iletişime geçebilirsiniz mera karışımı yem bitkileri konusunda.