07/04/2022
2990

Silajlık Soya Tohumu - 2

Silajlık soya tohumu silajlık mısır yem bitkisinin yetişebildiği Türkiyenin tüm coğrafi iklim bölgelerinde, iklim kuşaklarında sorunsuz, problemsiz yetişebilmektedir. Yapılan deneme ekimlerinde  Doğuanadolu Bölgesinde, Muş ovasında ve Bingölde güzel boylandığı ve güzel verim verdiği gözlenmiştir. Yaz sıcakları nedeniyle silajlık soya bitkisi gelişimini hızlandırır. Silajlık soya yem bitkisi Silajlık mısıra göre daha çok su istemez. Silaj olum mevsimine kadar 4-5 sulamayla gelişimini tamamlar.

Silajlık soya tohumu ekmek için Türk çiftcisinin bir çok sebebi vardır 1.si silajlık soya tohumu ekerek artan yem maliyetlerinden kurtulur, hayvanlarını ucuza besleyebilir. Fabrika yemlerinden kurtulur, hayvanlarını ucuza besleyebilir. Fabrika yemlerinin yükselişi çiftçiyi canından bezdirmiş, çiftçi hayvanlarına yem alamaz duruma düşmüştür. Sürdürülebilir hayvancılık yapabilmek için silajlık soya tohumu ekilmesi bir zorunluluktur. Çiftçilerimiz artan yem maliyetlerini azaltmak için silajlık soya ekmekten kaçınmamalıdır.Aşırı tarım yapmadan ve yoğun kimyasal kullanmadan topraklarımız kirlenmiş verimlerimiz düşmüştür, silajlık soya ekerek toprakları besin yönünden zenginleştirebiliriz.

Silajlık soya,  Türk mühendisler tarafından ıslah edilmiş içerisinde yüksek protein bulunan bir kaba yem bitkisidir. Yaklaşık 10 yılı aşkın süredir Türk çiftçisine tanıtımını ve yayım çalışmalarını firmamız Torunoğlu Tohumculuk olarak yapmaktayız. Günümüzde artan yem maliyetleri sebebiyle kaba yemin değeri daha da artmış bulunmaktadır. Bu yüzden silajlık soya yetiştiriciliği de ön plana çıkmaktadır. Silajlık soya Türk çiftçisinin kaba yem açığını kapatmak için çok önemli bir görev üstlenmiştir.

Silajlık soya tohumu dekara 8  kg ekilmesi uygundur. Silajlık soya ekimleri bölgelere göre değişiklik göstermekle beraber Nisan ayının 20’sinden, Haziran ayı sonuna kadar devam eder. 90 günde yetişen silajlık soya mısır ile birlikte tarlayı iki parsele bölüp, bir kısmına silajlık soya tohumu diğer tarafına ise silajlık mısır tohumu ekilir. Bu şekilde yan yana ekildiğinde 90 gün sonunda mısır ve soyayı dönerek hasat ettiğimizde karışım silajında %16-17 protein elde etmiş oluruz. Yemin hammaddesi protein olduğundan silajlık soyadan bu protein ihtiyacını karşılamış ve mısırdan ise gerekli enerjiyi sağlamış olmaktayız. Soyalı mısır silajıyla birlikte hayvanlarını besleyen çiftçiler fabrika yemlerinden %50-75 arasında tasarruf sağlarlar. Bu da bizim fabrika yemlerine bağlığımızı en aza indirmiş olur.

Mısır silajı ticaretini yapan üreticiler açısından da, soyalı mısır silajı karışımı sade mısır silajından daha pahalı bir şekilde piyasada alıcı bulmaktadır.

Silajlık soya ekim aşamasından önce signum premax soya bakterisi kullanılması önemli bir püf noktasıdır. Soya bakterisi bitkinin azot ihtiyacını karşılamada yardımcı olur ve üst gübre üre kullanımına gerek kalmaz. Bu noktada gübre maliyetinden de tasarruf etmemizi sağlar. Soya bakterisi, silajlık soyanın verimini arttırır, bitkinin boylanmasını sağlar. Silajlık soya tohumu uygun koşullar sağlandığında 2-2,5 metre boya ulaşır ve dekardan yaklaşık 4-6,5 ton silaj verir.

Silajlık soya ile beslenen hayvanların hastalıklara karşı direnci artar, daha sağlıklı olur, döl tutma sorunları olmaz, tırnak sağlığı ve mastitit hastalıkları pek rastlanmaz.

Silajlık soya tohumu yemsoy ve yeşilsoy olarak iki çeşittir.

Silajlık soya tohumu hakkında bilgi almak ve silajlık soya tohumu sipariş vermek için firmamız Torunoğlu Tohumculuk ile iletişime geçebilirsiniz.

0532 266 40 41 – 0322 239 88 08 – 0322 239 88 09