31/01/2024
374

Silajlık Soya Verimi

Slajlık Soya Verimi

Silajlık soya, hayvan yemi olarak kullanılan bir bitki çeşididir. Silajlık soyanın verimi, bir dizi faktöre bağlı olarak değişebilir ve coğrafi bölge, iklim koşulları, toprak kalitesi, yetiştirme yöntemleri ve çeşit seçimi gibi faktörler bu verimi etkileyebilir.

Genel olarak, silajlık soyanın verimi, bitkinin yetiştirildiği koşullara ve bakımına bağlıdır. İyi bir toprak, uygun sulama, gübreleme ve hastalık/zararlı mücadelesi gibi uygun tarım uygulamaları verimi artırabilir.4-6.5 ton silaj verebilir. 1.5-2 ton kuru ot verebilir.