25/08/2021
1352

Suni Mera Tohumu

Hayvan işletmelerinde en önemli ilgilenilmesi gereken kısım hayvanların beslenmesidir. Hayvanlar için ilk düşünülmesi gerekilen mideleridir. Kaliteli beslenen hayvanlar dışarıdan gelecek tüm hastalıklara zararlılara karşı dirençli olacaklardır.
Kaba yem olarak bilinen yem bitkileri hayvan besleme için en ucuz besin kaynağıdır. Bir hayvan yetiştiriciliği kazançlı iş yapmak istiyorlar ise hazır yem kullanmayıp kaliteli kaba yemler kullanmaları gerekmektedir. Kaba yem üretimi yapmayıp hazır yemler kullanan işletmelerin ekonomik olarak büyük zarara uğrarlar.

En kaliteli kaba yemlerden biri mera alanlarıdır. Ülkemizin fizyolojik haritası mera alanı için uygun yapıya sahip olduğunu göstermektedir. Mera alanını arttırmak hayvan yetiştiriciliği teşvik etmek amacıyla devlet destekleme yapmaktadır. Yapay mera hayvanların proteince zengin bir şekilde besleyebilmesi için kaliteli bitkiler ile hayvan otlatma için yapılan alanlardır. Yapay mera yapılması için birbiri ile uyumlu tohumlar birleştirilerek hazırlanır. Birbirleri ile uyumsuz tohumlar karıştırılır ise tohumlar birbirinin gelişmesini engelleyebilirler.Mera tohumu ekimi; mera bitkileri ekimi dekara 6 kg tohum ekimi yapılır mibzer ile ekimi gerçekleştirilir. Mibzerin ön ayakları kaldırılıp mibzer ayarını 6 kg getirilir. Tohum toprağa 1,5 -2 cm derinliğe düşürülür. Üstüne taban sürgü çekilir. 20 gün boyunca arazi sulanır. Ekimden 3 hafta kadar sonra bitki besin elementi atılarak mera bitkileri desteklenir. Mera ekim zamanı; bölgelerin sıcaklıklarına uygun olarak karışımlar hazırlanır ve o bölgenin sıcaklığına göre ekimler ilkbahar veya sonbaharda gerçekleşir.
Yapay mera önemi; yapay mera ile beslenen hayvanların ticari değerleri daha çok karlıdır. Yapay mera ile beslenen hayvanların hazır yem ile beslenen hayvanlara göre besi lezzetleri daha güzel olmaktadır.

Mera ekim yerleri aynı zamanda toprağı kaliteli duruma getirir, erozyona ve sele karşı toprağı korurlar. Suni mera alanları otlatılırken arazi bölünmelidir. Sulanan yerlerde hayvan girmesi zararlı olacaktır bir bölge sulanırken diğer bölgede otlatma gerçekleşir. Mera da büyükbaş hayvan otlatılacak ise ilk biçim de yeil ot biçilip hayvanı biçilen ot ile beslemek daha doğru olacaktır. Büyükbaş hayvanları meraya ilk girdiklerinde bitkinin köklerine zarar vereceklerdir. Bu nedenle ilkinde biçilerek kökler geliştirilir.Suni mera tohumu arazisi oluşturmak ve suni mera tohumu sipariş etmek için arayabilirsiniz.
0532 266 40 41 – 0322 239 88 08