22/03/2022
1473

TORUNOĞLU TOHUMCULUK MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ

Torunoğlu Tohumculuk, tohumculuk sektöründe 30 yılı aşkın geçmişi olan öncü bir firmadır. Torunoğlu Tohum olarak tohum satışında temel amacımız tam bir müşteri memnuniyeti sonucuna ulaşmaktır. Tüm tohumlarımızı müşterilerimize Türkiye genelinde 81 vilayete şikayet, sorunsuz vaktinde ulaştırmaktayız. Tüm müşterilerimize Torunoğlu Tohumculuk olarak, tohum ekim aşamasında ve sonraki aşamalarda teknik bilgi ve destek sağlamaktayız. 
Torunoğlu Tohumda var olan tohumlarımız şu şekildedir. Torunoğlu Tohum kaliteyi kendine ilke edinmiş bir firmadır. 
Ak üçgül tohumu uzun ömürlü bir yem bitkisidir. Tek başına ekildiği gibi mera karışımı içerisinde de kullanılabilir. 
Çayır üçgülü tohumu uzun ömürlü bir yem bitkisidir. Tek başına ekildiği gibi mera karışımı içinde de kullanılabilir. 
Otlak ayrığı tohumu çok yıllık çayır mera yem bitkisidir. Tek başına ekildiği gibi karışım halinde de ekilebilir. 
Kılçıksız brom tohumu çok yıllık mera yem bitkisidir. Mera karışımlarında kullanılmaktadır. Besleyici özelliği yüksektir. 
Domuz ayrığı tohumu çok yıllık çayır mera yem bitkilerinden bir tanesidir. Çayır mera yem bitkisi karışımlarında yoğun şekilde kullandığımız birçok yıllık yem bitkisidir. 
Çayır kelp kuyruğu tohumu mükemmel besleyici özellikte çok yıllık bir yem bitkisidir. Yapay çayır meraların vazgeçilmez bitkilerinden bir tanesidir. 
Çayır yumağı tohumu çok yıllık yem bitkileri içinde güzide bir yem bitkisidir. Çayır mera tohumlarımızın içinde kullanılan bir yem bitkisidir. 
Gazal boynuzu tohumu besleyici özelliği mükemmel seviyede olan çok yıllık bir çayır mera yem bitkisidir. 
Kırmızı üçgül tohumu tek yıllık bir yem bitkisidir. Yüksek boy yapabilmektedir. Lolium multiflorumla karışım halinde ekilebilmektedir. 
Arı otu tohumu arıcılık için önemli olan bir bitki olmakla beraber, çiçek açık döneminden sonraki kalan sapları da yem bitkisi olarak değerlendirilebilinir. Besleyici özelliği yüksektir. 
Çayır düğmesi tohumu çok yıllık bir yem bitkisidir. Kuraklığa son derece dayanıklıdır. Çayır meraların içinde kullanılabilmektedir. 
Rodos otu tohumu Türkiye’ye kazandırmak için Torunoğlu Tohumculuk olarak yoğun bir gayret sarf etmekteyiz. Şuan için ülkemizde mevcut değildir. Çok yıllık sıcak mevsim bir yem bitkisidir. 
Silajlık mısır tohumu son 40 yılda Türkiye genelinde yoğun şekilde ekim ve ziraati yapılmaktadır. Ortalama arazi verimine göre 5 ton ile 11 ton arası verim vermektedir. Silajlık mısırın protein oranı %6-7’dir. Silajlık mısırın proteinini yükseltebilmek için silajlık soya ile beraber ekilmesini Torunoğlu Tohum olarak tavsiye etmekteyiz. Silajlık soya mısır karışımı eken çiftçiler en kötü şartta yemden %50 tasarruf etmektedirler. Yemden şikayet eden çiftçilerimiz için var olan mükemmel bir çözüm üreten bir yem bitkisidir.