12/04/2022
1787

Yapay Mera Tohumu

Yapay mera tohumu konusunda Torunoğlu Tohumculuk 1999 yılından bu yana profesyonelleşmiş ekibi ile şuana kadar yüz binlerce hektar yapay çayır mera kuruluşu gerçekleştirmiştir. Yapay mera kuruluşunda kullandığımız yapay mera tohum çeşitlerimiz ot tipidir. Hepsi uzun ömürlüdür. Birbiriyle uyumlu yapay mera tohumlarımız çoklu karışım halinde 10 bitkiye yakın tohumdan oluşmaktadır. Torunoğlu Tohumculuk her geçen yıl yapay çayır mera karışımlarına yeni yüksek verimli tohumlar eklemektedir. Yapay mera olmadan hayvancılıkta ileri seviyelere gelmemiz mümkün değildir. Hayvancılıkta para kazanan yabancı ülkeler yapay mera kurulumuna büyük önem veren ülkelerdir. Fabrika yemlerine en az ihtiyaç duyulan yöntem yapay çayır merada hayvanları otlatmaktır.

Dinlendirerek otlatma, mera bitkileri otlatma olgunluğu aşamasına eriştikten sonra otlatmayı geciktirme suretiyle yapılan otlatmadır. Bu geciktirme, tohum olgunluğu aşamasına kadar olabilir. Bu yöntemde yemlerin lezzet ve besin değerinin biraz azaldığını göz önünde tutmak gerekir.

Rotasyon ile otlatma, iki veya daha fazla merayı birbirini izleyerek otlatma ve sonra yine ilk meradan başlayarak otlatmadır. Bu yöntem üç veya daha fazla mera ünitesi üzerinde uygulanabilir. Otlatılacak hayvan cinsi de rotasyon ile otlatmada göz önünde tutulabilir.

Dinlendirerek rotasyon ile otlatma, bu sistem dinlendirerek otlatma ile rotasyon suretiyle otlatmanın bir kombinasyonudur. Esasen rotasyon esnasında bir dinlenme söz konusudur. Ancak bu kombinasyonda dinlendirme süreleri, meranın ıslahına imkan verecek surette ayarlanmalıdır.

Hohenheim otlatma sistemi, mera genellikle 9-12 padoka ayrılır. Her padok önce en sütlü, sonra daha az sütlü ve en sonunda kısır ineklerle genç danalar otlatılır.

Şeritvari otlatma (günlük rotasyon otlatması), bu sistemde hayvanların her gün, bir günlük yem ihtiyaçlarını karşılayacak genişlikte yeni meraya sokulmalarıdır.

Yapay merada otlayan hayvanlar hem daha çok et ve süt verir hem de daha az masraf ile beslenir. Fabrika yemlerine neredeyse ihtiyaç kalmaz. Konsantre fabrika yemlerine bağımlılık ortadan kalkar. Türkiye’de toplam Avrupa ülkelerinin tamamından daha fazla yem fabrikası faaliyettedir. Bu da yanlış hayvan besleme metodu üzerinde olduğumuzun ispatıdır. Ota dayalı olmayan hayvan besleme yöntemi başarısızlığa mahkumdur. Ot olmadan et ve süt olmaz. Hayvancılık olmaz. Ot tohumu ve mera kurulumuna büyük önem vermeye mecburuz.

Yapay mera tohumları konusunda firmamız her zaman iddaasını sürdürmektedir. En iyi yapay çayır mera karışımları ot tipi olarak firmamızda mevcuttur. Satışları sürmektedir.