12/06/2020
1342

Yem bitkileri

Yem bitkileri

 

Yem bitkileri hayvansal üretim ve hayvan besleme açısından son derece önemlidir. Hayvancılıkta şuan içinde bulunduğumuz çıkmazdan çıkmamız için yem bitkileri ekiliş oranlarını en az yüzde üç yüz arttırmaya mecburuz. Avrupa'da yem bitkileri ekiliş oranları %30 civarında iken Türkiye'de %10'ların altındadır. Bu oran Avustralya'da %50 dolayındadır. Yem bitkileri, ülkemizde ekimi yapılan yem bitkileri şöyledir: Yonca, macar fiğ, yerli fiğ, silajlık mısır tohumu, çayır mera tohumları, Italian ryegrass, sorgum sudan otu, arı otu, yem şalgamı, yemlik kolza yem şalgamı, yaz otu, hayvan pancarı...gibi.