Kıbrıs'ta Halep Keçisi Yetiştiriciliği


Halep (Damascus) Keçisine  K.K.T.C 'de büyük önem verilmektedir. Ercan Devlet Üretme Çiftliği'nde 800 başlık ari bir Damascus Keçi sürüsü oluşturulmuştur. Halep Keçileri Kıbrıslı keçi yetiştiriçileri için yaşamsal bir öneme sahiptir. Yakın bir gelecekte K.K.T.C Şami (Halep) Keçilerinin merkez üssü olmaya aday gözükmektedir.

http://www.saanen.gen.tr/upload/2010/07/kuzey-1.gif

Beşparmak Dağları, Şami (Damascus) keçi yetiştiriciliği için son derece uygun bir bitki örtüsüne sahiptir. K.K.T.C bir ada devleti olduğundan hastalıklardan ari Halep Keçileri yetiştirmek için doğal korunak oluşturmaktadır. Kıbrıslı Türk Çiftçisinin ürettiği Damascus Keçilerini Türkiye'nin Dünya pazarına ulaştırması gerekmektedir. Korsan Rum Devletinin Kıbrıslı Türklere uyguladığı 40 yıllık ambargo kırılmalıdır.

http://www.saanen.gen.tr/upload/2010/07/800px-1.jpg

Ayrıca K.K.T.C' de çok sayıda özel Halep Keçisi (shami goats) çiftlikleri kurulmuştur. K.K.T.C. Tarım Bakanlığı Halep Keçisi projesine büyük önem vermektedir.K.K.T.C ve Türkiye Halep Keçisi Konusunda iş birliği yaptığında, Dünyada keçicilikte büyük bir güç haline gelebiliriz. İki ülkede de saf Halep Keçisi sürüleri bulunmaktadır. Ayrıca K.K.T.C’ nin bağımsızlığının Dünyaya tanıtılmasında Halep Keçileri büyük bir rol üstlenebilirler. Düşünün ki, her iki ülkede on binlerce Halep Keçisi Çiftlikleri kurulduğunu, (zaten hali hazırda çok sayıda kurulmaktadır) Halep - Damaskus Keçileri yurt dışına ihraç ettiğimizi, Türk Keçi yetiştiricisinin refah düzeyi hızla yükselecektir. Yurt dışından gemiler dolusu bizden Halep Keçisi istenmektedir. Halep (şami) keçileri yüksek fiyata alıcı bulmaktadır.

Halep Keçisi (Damascus) yetiştiricileri Türkiye'de ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinde keçi yetiştiriciliğinden iyi paralar kazanmaktadırlar. Şami keçisi besiciliğinde yurt dışı pazarı bize sonuna kadar açıkken enerjimizi Saanen melezlerinde beyhude harcamak Türkiye'ye çok şey kaybettirmektedir. Halep Keçisi pazarını yabancı ülkelere elimizle teslim etmekteyiz. Benim milli keçi ırkımdan ecnebinin çiftçisi para kazanacak, bizim çiftçimiz de ecnebinin melez saanenlerini ıslah edebilmek için akla karayı seçecek. Acilen Milli Keçi Politikası yürürlüğe konmalıdır. Şu Ata Sözünü bir daha söyletmeyelim, ''Atı alan  Üsküdar’ı geçti.''

http://www.saanen.gen.tr/upload/2010/07/r-kbrs-1.jpg

 


Facebook Twitter Google+ LinkedIn Pinterest Addthis