Silajlık Soya Fasulyesi Yetiştiriciliği Silajlık Soya tohumu yem belasından ülke çiftçimizi kurtaracak yegane çözümdür. Silajlık soya tohumu Doğu Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü’nde uzun uğraşlar sonucu Türk Mühendisleri tarafından geliştirilmiştir.
 


Firmamızın gerçekleştirdiği yoğun yayım ve tanıtım çalışmaları sonucu Silajlık Soya destekleme kapsamına alınmıştır. Tarım Bakanlığı; silajlık mısır ve silajlık soyanın desteklemesini aynı rakamlar olarak açıklamıştır.Silajlık Soya ile Silajlık Mısır aynı araziye ekilir. Arazi ortadan ikiye bölünür yarısına soya yarısına mısır ekilir. Silajlık soya ile mısır aynı zaman da silaj olur, 90-100 günde yetişir. Silajlık mısırın %6-7 proteini soya ile birleştiğinde %16-17 proteine yükselir. Hayvanlar; silajlık soyadan PROTEİN, silajlık mısırdan ENERJİ alır. %16-17 proteinli doğal yem elde ettiğimiz zaman fabrika yemlerine ihtiyaç kalmamaktadır. Ekonomik olarak hayvan yetiştiricilerini darboğaza sokan yem girdileri Soyalı silaj ile birlikte ortadan kalkmaktadır. Gerçek manada çiftçilerimizin kazanç elde etmesini sağlar. Ayrıca fabrika yemleriyle beslenen hayvanlar da görülen hastalıklar doğal soyalı silaj ile beslendiği zaman görülmez.

Silajlık Soya hayvanlarda metabolik hastalıklar görülmemesine neden olur. Hayvanlarda yüksek verim elde edilir (yavru verimi, et verimi ve süt verimi).
 

 

 Silajlık Soya Ekimi:

Silajlık soya tohumu, soya tohumuna özel soya bakterisiyle ekilir. Soya bakterisiyle kaplanan soya kendi azotunu kendisi üretir, toprağa azot bağlar. Böylece üst gübreleme ihtiyacı ortadan kalkıp bitki kendi azotunu kendisi üretir ve daha yüksek verim elde edilir.  

Silajlık Soya dekara 8-10 kg ekilir. Sıra üzeri 3-4 cm, sıra arası 70 cm, derinlik 3-4 cm olacak şekilde ekilir. Silajlık Soya ekilmeden hemen önce bakteri uygulaması yapılır, tavlı toprağa ekilir ve çıkana kadar sulama yapılmaz. Silajlık soya tek başına ayakta durur.

Silajlık soya, tanelik soyadan daha yüksek boy yapar. 2 – 2,5 metre boy yapar. Dekardan 5-6,5 ton tonaj silaj verimi vardır.

İtalyan Ryegrass, Ot tipi Teff Grass ve Yapay Çayır Merayı ülkemize kazandıran Torunoğlu Tohumculuk, Silajlık Soyayı da ülkemize kazandırmıştır.

 Detaylı Bilgi ve Sipariş İçin
Torunoğlu Tohumculuk
0 322 239 88 08 – 0 532 266 40 41


Facebook Twitter Google+ LinkedIn Pinterest Addthis