Yonca Tohumu - Medicago Sativa


Yonca tohumu; Ülkemizde en yaygın ekilen yem bitkisidir. Yonca 5-7 yıl gibi uzun ömürlü bir kaba yemdir.
Yonca yetiştiriciliği yonca tohumu çeşitleri: Sahil yoncası, Kayseri yoncası, Peru yoncası, alfalfa yonca tohumu, kır yoncası tohumu

Yonca tohumundan dekara 4-5 kg ekilir.

Yonca kuru ot balyası hayvan yetiştiricileri tarafından yoğun rağbet görmektedir.

Yonca tohumu fiyatları son yıllardaki kaba yem açığına bağlı olarak yükselmektedir.
 Yonca sulama sistemleri: Yağmurlama, salma sulama ve damla sulama şeklinde yonca ekimi yapılan tarla sulanır.

Yonca tohumu çeşitlerine köklendirme hormonu kullanılabilir.

Satılık yonca tohumlarımızı uygun fiyata satmaktayız. Yonca tohumu fiyatları, yonca tohumu çeşitlerine göre değişkenlik arz etmektedir.

Yonca kuru ot balyası üretimi İç Anadolu Bölgesinde yoğunlaşmıştır. Yonca yetiştiriciliği kaba yem açığının kapatılması için çok önemlidir.


Yonca köklerinin toprağın derinlerine inmesi nedeniyle genel olarak kurağa dayanıklıdır. Ancak bir yıl içinde birden çok sayıda biçilmesi ve biçimden sonra zengin bir yeşil aksam oluşturması istendiğinden, diğer kültür bitkilerine oranla suya gereksinimi yüksektir. Pek çok bitkinin aksine yonca, en hızlı geliştiği ilkbahar döneminde atmosfer nemi ve sıcaklığa bağlı olarak daha az su tüketmekte, vejetasyon süresinin sonlarına doğru ise suya daha çok istek duymaktadır.

Yonca; 1kg kuru madde oluşumu için mevsimin ilk yarısında ortalama 598 litre, mevsimin ikinci yarısında ise 1035 litre, bir vejetasyon dönemi ortalaması olarak da 800 litre su tüketmektedir.
Yonca ekim yılında, henüz köklerini yeterli derinliğe indiremediği için kurağa pek dayanıklı değildir. Kurağa dayanma 2. ve 3. yaşında başlar. Yine de iyi bir için birkaç haftadan fazla susuz kalmamalıdır. Çok uzun olmamak üzere kurak koşullarda kalan yonca, yaşamını yitirmez ancak, gelişmesini durdurur. Gerekli suyu bulduğunda yonca gelişmeye devam eder.Yoncanın kuraklığa dayanabilmesi; yonca tohumu çeşit özelliğine, yaşına, taban suyunun derinliğine ve toprağın geçirgenliğine yakından bağlıdır.


Yoncanın sıcaklık isteği
Yoncanın sıcaklık isteği çeşitlerine göre farklılık gösterir. Değişik iklim ve toprak koşullarına uyabilen yonca optimum gelişmesi için çok fazlası sıcaklık toplamına gereksinim duymaktadır. Örneğin yoncadan 1 biçim alabilmek için gece gündüz sıcaklık toplamı 850 santigrat derece olmalıdır. Bu nedenle yaygın yoncanın sıcak iklim çeşitleri daha çok  bağ ve mısır iklimi bölgelerinde yaygınlaşmıştır. Kuzey Amerika, Kanada ve Kuzey Rusya koşullarında çok soğuk iklimlere adapte olan soğuk iklim yoncaları başarıyla kültüre alınmaktadır.


Optimumun üzerindeki sıcağa ve soğuğa karşı dayanıklılıkta yoncanın yaşı da etkili olmakta, yonca yaşlandıkça direnci artmaktadır. Buna karşılık, genç bitkiler ve sürgünler gerek aşırı sıcaklık ve gerekse dona karşı duyarlı ve dirençsizdir.Yoncanın toprak isteği

Yonca ağır topraklardan kumlu topraklara kadar her tip toprakta yetişmesine karşın, kireççe zengin tınılı-kumlu, kumlu-tınılı yapıda yeterince nemi bulunan topraklarda çok başarılı olmakta ve bu toprak özelliklerinin köklerine ulaşabileceği toprak derinliğinde de bulunması gerekmektedir. Yonca tarlalarında taban suyu en çok 1.5-2 m yükseklikte bulunmalı ve durgun olmamalıdır. Taban suyunun oksijence zengin ve hareketli olması halinde bu düzey 1 m ye de yükselebilmektedir.


Toprağın kireç içeriği başlangıç gelişmesinde önemlidir. Yonca daha sonraki dönemlerde kökleri ile toprak derinliğinden kireci alabilir. Yonca için kireç, besin maddesi olmaktan çok toprağın Ph derecesini düzenleyen bir etmendir. Yonca yem bitkisinin iyi bir biçimde gelişebilmesi toprağın Ph’nın 6.5 ten yüksek olması gerekmektedir. 

Yonca Tohumu Fiyatları ve Sipariş İçin
Torunoğlu Tohumculuk
0 322 239 88 08 - 0 532 266 40 41

 


Facebook Twitter Google+ LinkedIn Pinterest Addthis