Yapay Çayır MeraYapay çayır merayı firmamız tarafından 1999 yılında ülke çiftçimizle tanıştırılmıştır ve ülkemize yayım çalışması yapılmıştır. O günden bu yana milyonlarca dönüm suni mera kurdurarak sayısız çiftçiye masrafsız hayvancılığı öğretmiş, iflasın eşiğinden kurtarmıştır. Mera tohumu uzun ömürlü yem bitkilerinin en başında gelir. Mera tohumu hayvan besleme açısından mükemmel kalitede ot üreten bir yem bitkisidir. Mera tohumu konusunda Torunoğlu Tohumculuk uzun yılların tecrübesini uzman ekibiyle çiftçilerimiz hizmetine sunmaktadır. En iyi mera tohumları ot tipi Torunoğlu Tohumculuktadır.

5 yıl yeşil kalan mera hayvan besleme açısından dünyanın en kıymetli yem bitkilerinden bir tanesidir. 5 yıl yeşil kalan mera kaba yem bitkisi olarak yem bitkisi devlet desteklemesi vardır. 5 yıl yeşil kalan mera tohumu için uzman ekibimizle her daim görüşüp sipariş verebilirsiniz.
 

 


Yapay çayır mera nedir? Yapay çayır mera; birbiriyle uyumlu birçok mera tohumunun belirli oranlarda karışım haline getirilmesidir. Mera karışımlarımız ot tipidir, mera karışımlarımız içerisinde kesinlikle çim tohumları yoktur. Ot tipi mera karışımları harici piyasada çim karışımları meralar vardır bu hususta çiftçilerimiz dikkat etmelidir. Yapay mera karışımlarında birbiriyle uyumlu olmayan ve oranları ayarlanmamış tohumlar olursa bitkileri birbirini baskılar meradan istediğimiz verimi alamayız.

Suni mera karışımı hayvan besleme açısından tek başına bir hayvanı besleyecek önemde bir yem bitkisidir. Suni mera karışımı konusunda firmamız 1999 yılından bu yana uzmanlaşmış ekibiyle Türk çiftçisine hizmet vermektedir.

Sürekli yeşil kalan mera, her mevsim yeşil kalan mera, daima yeşil kalan mera karışımımızdan mutlaka hayvanlarınıza ekebilirsiniz.

Tarım Bakanlığı, yapay çayır mera ismi altında yüksek destekleme vermektedir.

Masrafsız, doğal ve hayvanların doğasına göre hayvan yetiştiriciliği yapmak için hayvanları otlatmak önemli bir yer edinmektedir. Küçükbaş ve büyükbaş hayvanlar yapay meralarda otlatıldığı zaman; hastalıklarından kurtulur, metabolizma çalışması düzelir, yüksek verim artışı görülür ve çiftçileri yem girdilerinden kurtarır.

En iyi yapay mera tohumları firmamız tarafından özenle hazırlanıp, Türk hayvan yetiştiricisinin kullanımına sunulmaktadır. En iyi yapay mera için firmamız sizin her zaman yanınızdadır. Ülkemizde doğal meraların tahrip edilmesi, gerekli bakımların yapılmaması ve suni mera kurma çalışmaları yeterli olmadığı çiftçilerimiz bireysel olarak kendi meralarını oluşturmalıdır. Hayvan yetiştiriciliğinin olmazsa olmazı hayvanları otlatmak ve yem bitkileriyle beslemektir.

Yapay mera karışımları firmamızın uzmanlık alanıdır. Uzun yıllardır mera karışımları tohumları hazırlayıp Türk hayvan yetiştiricisiyle buluşturmaktayız. Mera karışımları firmamızda A kalitedir.

Yapay çayır mera 5-6 yıl süren uzun yıllık bir yem bitkisidir. İstisnai ve iyi bakım da 10-15 yıl hatta 18 yıl devam eden yapay meralarımızı gözlemledik. Ülkemizde faaliyet gösteren at yetiştiricileri atlarını masrafsız beslemek için at merası kurulumuna ve ekimlerine ağırlık vermektedirler. Yükselen yem fiyatları at çiftlikleri sahiplerini at merası ekimlerine yönelmelerini sağlamıştır. At yapay çayır mera karışımı Türk atçılığı için çok mühim bir kaba yem bitkisidir. Yapay Çayır Mera Yetiştiriciliği:
Yapay çayır mera dekara 5-6 kg ekilir. Ekim derinliği 1,5-2 cm olmalıdır. İyi inceltilip hazırlanan araziye sürgü (tapan) çekilir. Tohum ve gübre saçıldıktan sonra tekrar sürgü (tapan) çekilir ve dişsiz silindirle üzerinden geçilir. Arazi 15-20 gün düzenli olarak sulanır yüzey ıslak tutulur. Yapay mera arazisini 2-3 parçaya bölüp dönüşümlü olarak otlatmak gereklidir, bir parça otlatılırken diğer parçaların sulama ve gübreleme işlemi yapılır.

Bir dekar suni mera arazisinde 5-10 küçükbaş hayvana, 1 büyükbaş hayvana masrafsız bakılır. Yapay mera biçilip silaj, kuru ot ve yeşil olarak yedirilebilir. Hayvanlarda ishal ve gazlı şişkinlik gibi sorunlara sebep olmaz. Yalnız dikkat edilmesi gereken husus mera karışımlarına çim karışımları ekleyen firmaların yanında yonca tohumu ekleyen firmaların meraları otlatılmamalı ve yeşil yedirilmemelidir. Mera karışımlarının içerisinde yonca olmamalıdır.

Yapay merada otlayan hayvanlarda yüksek kondisyon ve besi artışı sağlar. Tüylerde parlaklık meydana gelir. Tırnak hastalığı, döl tutmama sorunu, meme hastalığı gibi problemler yaşanmamasında önemli yer tutar.Atalarımız göçebe yaşamlarını hayvanların beslemesine göre yapay meraların ve otlakların mevsimsel büyümelerine göre dizayn etmişlerdir. Mera hayvancılığı yaparak ülkemizi dışarıya bağımlı olmadan hatta ihracat yapacak konuma getirerek hayvansal gıda da ve hayvancılıkta ülkemize büyük katkılar sunmuşlardır. Mera hayvancılığını terk edip kapalı besiye geçen çiftçilerimiz; hayvanlarının sağlık sorunlarıyla uğraşmak zorunda kalmışlardır, yüksek yem girdileri sebebiyle ekonomik olarak darboğaza girmişlerdir.

Avrupa, Amerika, Yeni Zelanda, Avustralya gibi bölgelerde arazilerin yem bitkileri ekim oranları ülkemizin çok üzerindedir. Birçok ülkede yem bitkisinin ve özellikle mera hayvancılığının önemi anlaşılmış ve hayvancılıklarını ileri düzeye taşımışlardır. Ülkemizden yüzölçümü olarak nüfus olarak, ekonomik olarak küçük ve iklimsel, coğrafik koşulları daha zor ülkelerde bile yem bitkisi ekiliş oranı ve mera hayvancılığının daha yüksek olduğu yerleri görmek üzüntü vericidir.

Acil bir eylem planı ile Tarım ve Hayvancılıkta radikal kararlar alıp ithalatı tamamen bitirip ihracata dönüp dünya pazarında önemli, vazgeçilmez bir yer edinmemiz gerekmektedir.Çeyrek asırlık Yapay Çayır Mera tecrübeleri ile Torunoğlu Tohumculuk yapay çayır mera ve yem bitkisi konusunda ülkemize hizmet edip sektöre öncülük etmeye devam edecektir.

Yapay Mera Hakkında Bilgi Almak ve Tohum Siparişi İçin
0 322 239 88 08 – 0 532 266 40 41


Facebook Twitter Google+ LinkedIn Pinterest Addthis