Kilis Keçisi


Kilis keçisi Güneydoğu Anadolu ve Doğu Akdeniz Bölgesinde yaygın yetiştiriciliği yapılmaktadır. Bu Bölgelere geçmişte Halep keçisi getirilmiş ve bölgedeki kıl keçileriyle melezleme yapılmıştır. Bu melez keçilerin kendi aralarında yetiştirilmesi sonucu Kilis keçileri meydana gelmiştir. Kilis keçileri küçük guruplar halinde aile işletmelerinde yetiştirilmektedir. Son yıllarda büyük Kilis Keçisi sürüleri kurulmaktadır.

Kilis keçisi hayvan bilgisi; 1990 yılında Kilis Keçilerinin tahmini rakamları 60-70 bin civarında olduğu tahmin edilmektedir. Kilis keçisi yetiştiriciliği son yıllarda keçi yetiştiricilerinin tartıştığı bir konu olmuştur. Kilis keçisi fiyatlarında bir artış gözlenmektedir. Kilis keçisi süt verim değerleri keçi sahibini mutlu etmektedir. Satılık Kilis keçileri için firmamızı arayabilirsiniz. Kilis keçisi satışlarımız vardır. Kilis keçisi yetiştiriciliği genelde otlaklarda konar göçer kültürüyle yapılmaktadır. Kilis keçisi süt verimi kg olarak yetiştiricisini zarara uğratmamaktadır. Kilis keçisi besleme; suni yapay çayır mera, yem bitkileri, ryegrass, teff grass, kaba yemle mükemmel bir sonuç elde edilir.

Kilis Keçisi Özellikleri 

 Kilis süt keçileri genellikle siyah renklidir. Kahverengi, gri, ve hatta alaca olanlarına da az da olsa rastlanır.


Kilis Keçisinin teke ve keçileri genellikle boynuzludur. Kulakları uzun ve sarkıktır. Ayrıca Kilis Keçilerinde kısa dürük kulaklı olanlara da rastlanır. Vücut kılları düz ve uzundur. Kıl keçisi genotipi taşıdıklarından diğer süt keçilerine göre daha dayanıklıdırlar. Ayrıca sütçü Halep Keçisi genotipi taşıdığından Kıl Keçilerine göre daha narin, ince yapılıdır.

Kilis Keçisi orta cüsseli bir keçidir, ortalama cidago yüksekliği anaç keçilerde 54-55 cm kadardır.

 Kilis Keçisi'nin Verim Özellikleri:

     Kilis Keçisi sütçü bir ırktır. Süt keçiciliği yapan yetiştiriciler tarafından büyük rağbet görmektedir. Kilis Keçi Irkına ait yetişkin keçilerde verim özellikleri aşağıdaki gibidir

      Canlı Ağırlık                                      45-65 kg 

      Erkeklerde Canlı Ağırlık                        60 - 90 kg

      Laktasyon Süt Verimi                           350 - 500 kg

      Laktasyon süresi                                220 -260 gün

      Sütte Yağ Oranı                                 % 4.3 - 4.7

      Kıl Verimi                                           0.5 - 0.6 kg

      İkiz Doğum Oranı                               % 60 - 80

Kilis Keçileri iyi bakım besleme koşullarında yukardaki tablodaki verim değerlerinin çok üstünde daha yüksek verimlere ulaşmaktadır.


Kilis keçisi hakkında bilgi olarak;
Kilis Keçileri her türlü iklim koşulların iyi uyabilen, ekstansif ve entansif koşullarda, küçük aile işletmeleri halinde veya sürüler halinde yetiştirilebilen, sağlam vücut yapılı, uzun yürüyüş yetenekli süt ve döl verimi yüksek bir keçi ırkıdır.
Kilis keçileri anız tarlalarında rahatlıkla zorlanmadan otlayabilirler. Yazın Çukurova (Adana) da 10 binlerce Kilis keçileri anız tarlalarında boy gösterir. Süt toplayan mandıracılar Kilis keçi sürülerini, takip ederler. Bu dönemde satılık Kilis keçileri arayan keçi yetiştiricileri Adana'ya akın ederler.
Kilis keçisi Türkiye yerli keçi ırkları içerisinde süt verimi yönünden Halep Keçilerinden sonra 2. sırada gelir. Saanen Keçisinden ise daha çok süt verir.

Kilis keçilerinde vücut çok uzun ve genellikle siyah renkli kıllarla kaplıdır. Kulaklar çok uzun, geniş ve sarkıktır. Kilis keçileri genellikle boynuzludur. Ancak boynuzsuz hayvanlar erkek ve dişide de bulunmaktadır. Meme iyi gelişmiş olup iki bacak arasında öne doğru uzanmaktadır. Kilis Keçisinde oğlak kayıpları çok azdır. Kilis süt keçileri, hastalıklara karşı dirençli sağlam yapılı keçilerdir.

Kilis Keçileri zayıf mera ve anız tarlalarında beslenme yeteneği olan kanatkar bir keçi ırkıdır. Yedikleri ot ve çalıları ete süte çevirme de maharetli seçkin bir keçi ırkıdır.

Kilis Keçisi Kıl Keçisi genotipi taşıdığından sütteki yağ oranı diğer keçi ırklarından daha yüksektir. Mandıracılar, dondurma üreticileri ve bebek maması üreticileri tarafından sütleri tercih edilmektedir. Maraş dondurmasının lezzeti, Kilis Keçileri ve Halep Keçilerinin (Şami Keçileri) leziz sütleriyle meydana gelmektedir.

 Kilis Keçisi uzun kulaklı veya kısa dürük kulaklı olabilir. Çok uysal bir keçi ırkımızdır. Koyunlarla iyi anlaşırlar. Kilis Keçileri genelde koyunlarla beraber beslenir.

Bugüne kadar süt keçileri Kilis konusunda verim artırıcı bir seleksiyon çalışmasının yapılmaması çok üzücüdür. Bildiğim kadarıyla bugün hiçbir TİGEM ve üniversite çiftliklerinde kimse Kilis Keçisi yetiştirmeyi akıl edememiştir. Beyhude yere ecnebi keçileriyle zaman kaybedilmektedir. Kilis Keçileri kendilerine sahip çıkacak araştırmacı bilim adamları beklemektedir.


Avrupa Bölgesi Genetik Kaynakları Odak Noktası (ERFP-European Regional Focal Point for Animal Genetic Resources) tarafından her yıl Avrupa ve diğer ülkeler arasında düzenlenen Uluslararası Gen Kaynakları fotoğraf yarışmasına (AnGR Photo Contest of 2008), Tarımsal Araştırmalar Genel Müdürlüğü, Hayvancılık ve Su Ürünleri Araştırmaları Dairesi Başkanlığı, Kilis Keçisi, Sakız ve Kangal Akkaraman koyunlarına ait 3 resimle katılmış ve Kilis keçisi 109 oy alarak birinci seçilmiştir. Birincilik ödülü 23 Ağustos 2008 tarihinde Avrupa Zootekni federasyonunun 59 toplantısının yapılacağı Vilnius-Litvanyada verilecektir.


Facebook Twitter Google+ LinkedIn Pinterest Addthis